::: Hyundai :::
     
    New H-1 ລຸ້ນໃໝ່ຂອງ Hyundai ຈາກພາຍນອກສູ່ພາຍໃນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫລູຫລາ ກັບເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍກໄດ້ຈິ່ງ...ຄອນໂຊນໜ້າ ແລະ ຫ້ອງຜູ້ໂດຍສານກ້ວາງຂວາງ ຄວາມສຸກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງການເດີນທາງຄືການຮູ້ວ່າທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມເດີນທາງໄປກັບເຮົາມີຄວາມສຸກ ທຸກການເດີນທາງທ່ານຈະໝັ່ນໃຈໄດ້ວ່າ ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງ New H-1 ຈະພ້ອມທຳງານເພື່ອດູແລທຸກຊິວີດ ທັງໝົດນີ້ຄືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄັ້ງໃໝ່ ແລະ ມີຕີໃໝ່ທີ່ຕອບໂຈດທຸກໄລສະໄຕລ໌ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານສຳພັດໄດ້ທີ່ຫ້ອງຂາຍ HyundaiMotorsLaos ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ
    -----------------------------------------
    ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທເລີຍ: 020 55571534, 020 55571535 ຫຼື Add ເປັນເພື່ອນກັບໂຄລາວແຄຣ໌ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ