::: Hyundai :::

 

 

ຈຸດເດັ່ນ

ຕາໄຟໜ້າໂປເຈັກເຕີ້

ຕາໄຟໜ້າໂປເຈັກເຕີ້ຄົບທຸກມຸດ້ວຍດອກໄຟ LED

ຕາໄຟທ້າຍ

ຕາໄຟທ້າຍທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຮູບໂສມສວຍງາມ

ລໍ້ແມັກເຫລັກທີ່ຊ່ວຍໄດ້ມາດຕະຖານ

ລັກສະນະພິເສດເພີ່ມຕື່ມຈະມີໃຫ້ເລືອກແມັກຂອບ16 ແລະ 17ນີ້ວນໍ້າໜັກຊ່ວຍເພີ່ມການຄວບຄຸມ ແລະ ປະຫຍັດນໍ້າມັນ.

 

ດ້ານນອກ


 

 

 


 

ລາຍລະອຽດ